2018

MRL #1 JV Boys Results (@ Serrano 9-5-18) MRL #1 JV Girls Results (@ Serrano 9-5-18) MRL #1 Varsity Boys Results (@ Serrano 9-5-18) MRL #1 Varsity Girls Results (@ Serrano 9-5-18)

The Asics Cool Breeze Invitational Serrano results Cool Breeze Frosh boys Cool Breeze Frosh girls Cool Breeze JV boys Cool Breeze JV girls Cool Breeze Soph boys Cool Breeze Soph girls Cool Breeze Sundown Showdown Sweepstakes boys Cool Breeze Sundown Showdown Sweepstakes girls

Woodbridge Classic Serrano results d1fbi d1fgi d1sbi  d1senbi d1sgi d1vbai d1vbat d1vgai d1vgat sweepboyind sweepboyteam sweepgirlind sweepgirlteam

MRL 2 at Sultana 9-26 MRL Cluster Meet Serrano results

2018 Master’s University XC Invitational Full Meet Results Boys Frosh Soph Results Boys JV Results Boys Varsity Results Girls Frosh Soph Results Girls JV Results Girls Varsity Results Masters SERRANO results

Clovis Championship Girls Clovis Invitational Serrano Results Clovis Large Schools Varsity Boys

MRL #3 Results

Mt SAC Serrano results JV Boys JV Girls Boys Individual Sweepstakes Girls Team Sweepstakes Freshmen Boys Freshmen Girls Sophomore Boys Sophomore Girls